Sněmovní tisk 934
Novela z. o majetku České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 934/0 dne 5. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1584).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 934/1 (komplexní pozměňující návrh).
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 12. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 934/2 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 18. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 934/3 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7174Roman Sklenák05234-05183.doc (41 KB) / PDF (63 KB, 2 strany) 12. 6. 2013 v 01:06:33
7175Roman Sklenák05235-05184.doc (41 KB) / PDF (63 KB, 2 strany) 12. 6. 2013 v 01:07:26
7195František Laudát05250-05199.doc (169 KB) / PDF (166 KB, 22 stran) 12. 6. 2013 v 11:13:57
7286Miroslav Kalousek05296-05290.doc (40 KB) / PDF (76 KB, 3 strany) 18. 6. 2013 v 14:23:55
7288Miroslav Kalousek05298-05292.doc (39 KB) / PDF (75 KB, 3 strany) 18. 6. 2013 v 14:30:56
7305Roman Sklenák05315-05316.doc (42 KB) / PDF (64 KB, 2 strany) 19. 6. 2013 v 08:37:07


Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, odpovědnost, veřejná správa, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)