Sněmovní tisk 898
Úml. proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 898/0 dne 17. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Jan Florián a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1474).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 898/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1678).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 1. 2013 jako senátní tisk 30/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 1. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 2. 2013 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 30/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 3. 2013 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 30/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2013 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 172).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 5. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 10. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 44 pod číslem 75/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, Česká republika, mezinárodní spolupráce, mezinárodní úmluva OSN, organizovaný zločin, policejní spolupráce, trestný činISP (příhlásit)