Sněmovní tisk 890
Úmluva o počítačové kriminalitě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 890/0 dne 8. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1459).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 890/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1672).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 1. 2013 jako senátní tisk 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 2. 2013 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 2. 2013 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 28/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 150).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 5. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 12. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 56 pod číslem 104/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, informační systém, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana údajů, osobní údaje, počítačová kriminalita, počítačový systém, zpracování datISP (příhlásit)