Sněmovní tisk 887
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 887/0 dne 3. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1454).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 120, usnesení č. 1642).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 6. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 113, dokument 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 6. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 6. 2013 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 238).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 30. 7. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 223/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Ochrana zdraví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hygiena výživy, kosmetický přípravek, pitná voda, prevence nemocí, užitková voda, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdraví zvířat, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů887/0
448/2009rušíVyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky887/0
89/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky887/0
220/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010 Sb.887/0
362/2011rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů887/0
244/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů887/0


ISP (příhlásit)