Sněmovní tisk 878
Úml.o vzájemné správní pomoci v daň.záležitostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 878/0 dne 13. 12. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 12. 2012 (usnesení č. 334). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1487).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 878/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 878/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1677).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 12. 2012 jako senátní tisk 9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 12. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 9/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 2. 2013 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 9/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2013 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 181).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 5. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 27. 1. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 2/2014 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, daňové orgány, mezinárodní daňové právo, Rada Evropy, země OECDISP (příhlásit)