Sněmovní tisk 870
Obchodní doh.mezi státy EU a Kolumbií a Peru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 870/0 dne 7. 12. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 12. 2012 (usnesení č. 329). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1484).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 870/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1674).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 12. 2012 jako senátní tisk 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 12. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 2. 2013 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 3/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 147).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 28. 5. 2013.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o volném obchodu, Evropská unie, Kolumbie, mezinárodní obchod, obchodní vztahy, PeruISP (příhlásit)