Sněmovní tisk 828-E
Návrh nařízení Rady - program Pericles 2020

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. …/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles 2020) na nezúčastněné členské státy

Předkladatel: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 10. 10. 2012 jako sněmovní tisk 828-E/0.

 • PS


  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 12. 10. 2012.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 1362).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie, Měna
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, euro, evropská měna, padělání, podvod, podvody poškozující EU, profesní příprava, vzdělávací programISP (příhlásit)