Sněmovní tisk 820-E
Rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěr.institucí

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 /kód dokumentu 11066/12, KOM(2012) 280 v konečném znění/

Předkladatel: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 8. 10. 2012 jako tisk 820-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 25. 10. 2012 na 47. schůzi.
    Dokument byl schválen (usnesení č. 1337).Deskriptory EUROVOCu: banka, finanční dům, finanční instituce, investiční banka, měnová krize, mezinárodní finance, úvěr, úvěrová instituce, úvěrová politikaISP (příhlásit)