Sněmovní tisk 788
Úml. o boji proti korupci úředníků Evropských společenství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 788/0 dne 31. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: Ing. Lenka Andrýsová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1367).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 788/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1460).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 9. 2012 jako senátní tisk 411/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 9. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako tisk 411/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 411/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2012 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 42).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2013.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská unie, evropský úředník, hospodářský trestný čin, korupce, ratifikace dohodyISP (příhlásit)