Sněmovní tisk 785
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavol Lukša, Jiří Papež, Ladislav Skopal, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 24. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: Lukša P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 785/0 dne 27. 8. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2012 jako tisk 785/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2012 (usnesení č. 304). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2012 na 47. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1336).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 785/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 785/3, který byl rozeslán 6. 11. 2012 v 15:13.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 1375).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 443, dokument 443/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2012 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 443/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2012 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 443/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2012 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 40).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 462/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: integrovaný program rozvoje, regionální zemědělská politika, rozvoj venkova, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)