Organizační výbor
Usnesení č. 304 (26. září 2012)

Související sněmovní tisky

785 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

786 Novela z. o spotřebních daních

809 Inf.o vojenských cvičeních AČR za období leden - červen 2012

810 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pol. 2012
ISP (příhlásit)