Sněmovní tisk 717
Novela z.o podmín. provozu vozidel na pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 717/0 dne 21. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1341).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 717/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 717/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 13:18.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 130, usnesení č. 1644).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 6. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 121, dokument 121/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 7. 2013 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 121/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 7. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 268).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 239/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5446Rudolf Chlad04497-03839.doc (15 KB) / PDF (79 KB, 1 strana) 5. 2. 2013 v 11:07:57
5804Rudolf Chlad04620-04068.doc (29 KB) / PDF (78 KB, 1 strana) 6. 3. 2013 v 12:26:56
6591Stanislav Huml04933-04661.doc (25 KB) / PDF (51 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 10:16:41
6602Stanislav Huml04944-04670.doc (24 KB) / PDF (39 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 15:09:00
6645Tomáš Chalupa04979-04709.doc (37 KB) / PDF (66 KB, 3 strany) 9. 5. 2013 v 18:09:00


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Registry, Vozidla silniční
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění zákonné odpovědnosti, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, silniční doprava, silniční provoz, státní poznávací značka, technická kontrola

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)