Sněmovní tisk 674
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 4. 2012 jako tisk 674/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 5. 2012 (usnesení č. 253). Zpravodajem určen MUDr. Jiří Štětina.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 25. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 674/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1204).Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, cenový index, ceny, řízení cen, tvorba cenISP (příhlásit)