Sněmovní tisk 670
Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2011 v gesci Ministerstva zemědělství

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 4. 2012 jako tisk 670/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 5. 2012 (usnesení č. 253). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 30. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 670/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1202).Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, veřejná bezpečnost, vodní tok, vodohospodářské stavby, zemědělská katastrofaISP (příhlásit)