Sněmovní tisk 664
Sml.mezi ČR a Rakouskou rep. o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 664/0 dne 13. 4. 2012.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 4. 2012. Určil zpravodaje: Ing. Václav Kubata a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1194).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 15. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 664/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 664/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1283).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 4. 2012 jako senátní tisk 336/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 5. 2012 a přijal usnesení č. 260, které bylo rozdáno jako tisk 336/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 5. 2012 a přijal usnesení č. 220, které bylo rozdáno jako tisk 336/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 25. schůze Senátu (od 15. 8. 2012) jako bod č. 16.

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 10. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 12. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 54 pod číslem 100/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, RakouskoISP (příhlásit)