Sněmovní tisk 663
Prot. a doh.mezi ČR a vl.Vietnam.soc.rep. o let.službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 663/0 dne 11. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1118).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 663/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1282).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 4. 2012 jako senátní tisk 335/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 5. 2012 a přijal usnesení č. 263, které bylo rozdáno jako tisk 335/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 5. 2012 a přijal usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako tisk 335/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 677).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 2. 10. 2012.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, letecká doprava, mezinárodní dohoda, VietnamISP (příhlásit)