Sněmovní tisk 653
Doh. o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 653/0 dne 29. 3. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Jan Florián a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1127).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 653/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1280).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 3. 2012 jako senátní tisk 319/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 5. 2012 a přijal usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako tisk 319/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 5. 2012 a přijal usnesení č. 261, které bylo rozdáno jako tisk 319/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 651).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 10. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 8. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 43/2015 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, Česká republika, činnost základních institucí, EBORISP (příhlásit)