Sněmovní tisk 645
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr životního prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 645/0 dne 23. 3. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1126).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 645/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1363).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 3. 2012 jako senátní tisk 316/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 5. 2012 a přijal usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 6. 2012 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 657).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 16. 11. 2012.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chemický výrobek, mezinárodní obchod, nebezpečná látka, pesticidy, prevence environmentálních rizik, ratifikace dohody, zdravotní rizikoISP (příhlásit)