Sněmovní tisk 629
Úml.o potlač. protiprávních činů souvis. s mezinár.letectvím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 629/0 dne 13. 3. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 3. 2012 (usnesení č. 243). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1117).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 629/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1279).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 3. 2012 jako senátní tisk 311/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 3. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml), Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 311/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 5. 2012 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 311/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 5. 2012 a přijal usnesení č. 262, které bylo rozdáno jako tisk 311/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 656).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 2. 10. 2012.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní letectví, Mezinárodní organizace pro civilní letectví, vzdušná bezpečnostISP (příhlásit)