Sněmovní tisk 623
Doh.mezi ČR a Agenturou pro evrop.glob.nav.sat.systém

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 623/0 dne 29. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1075).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 623/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • L

  Projednávání proběhlo 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 20 dní (usnesení č. 1113).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 41, usnesení č. 1119).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 3. 2012 jako senátní tisk 306/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 3. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 3. 2012 a přijal usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako tisk 306/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 5. 2012 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 306/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2012 na 22. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 616).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 8. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 74/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropské společenství, inteligentní transportní systém, navigační zařízení, satelitní navigaceISP (příhlásit)