Sněmovní tisk 607
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Autor: ministr životního prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 2. 2012 jako tisk 607/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1130).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 15. 2. 2012 jako senátní tisk 289/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 3. 2012 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 289/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 602).Hesla věcného rejstříku: Ekologie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)