Sněmovní tisk 597
Změna přílohy A Stockholmské úml.o perzist.organ.polutantech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr životního postředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 597/0 dne 10. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1074).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 597/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1193).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 2. 2012 jako senátní tisk 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 3. 2012 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 288/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 4. 2012 a přijal usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako tisk 288/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 603).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 6 pod číslem 11/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: jedovatá látka, ochrana životního prostředí, zdravotní politikaISP (příhlásit)