Sněmovní tisk 527
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 13. 4. 2011. Návrh zákona rozeslán dne 15. 4. 2011 senátorům jako tisk 73/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 5. 2011 a přijal usnesení č. 47 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 32 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 6. 2011 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 73/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 6. 2011 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 73/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 4. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 193).
  Návrh projednán dne 27. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 413).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: Pakosta P.,Juránek S..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 527/0 dne 14. 11. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 11. 2011. Vláda zaslala stanovisko 30. 11. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 2011 jako tisk 527/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: obec, správní celek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)