Sněmovní tisk 524
Novela z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 524/0 dne 1. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 11. 2011 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Čechlovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 967).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 524/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 524/2, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 16:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 126, usnesení č. 1093).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 331, dokument 331/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2012 a přijal usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako tisk 331/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 581).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 67 pod číslem 192/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1540Ladislav Šincl03214-01393.doc (62 KB) / PDF (128 KB, 6 stran) 13. 3. 2012 v 14:08:25


Hesla věcného rejstříku: Investice, Podnikání
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, investiční podpora, investiční politika, podpora investic, podpora podnikání

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)