Sněmovní tisk 510
Novela z. - trestní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 510/0 dne 20. 10. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 10. 2011 (usnesení č. 181). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 898).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 510/2, který byl rozeslán 13. 3. 2012 v 17:49.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 1098).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 325, dokument 325/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 325/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 605).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 67 pod číslem 193/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1538Ivana Weberová03212-01391.doc (26 KB) / PDF (58 KB, 2 strany) 13. 3. 2012 v 13:59:38


Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: advokát, soud pro mladistvé, soudní řízení, trestní rejstřík, trestní řízení

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)510/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů510/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii510/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů510/0
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)510/0
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů510/0
121/2008novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů510/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník510/0


ISP (příhlásit)