Sněmovní tisk 486
Sml. mezi ČR a Dánským král. o zamezení dvoj. zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 486/0 dne 22. 9. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 10. 2011 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 10. 2011 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 810).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 28. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 486/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 486/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 66, usnesení č. 995).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 9. 2011 jako senátní tisk 196/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 196/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 11. 2011 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 196/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 441).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 14/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, Dánsko, dvojí zdaněníISP (příhlásit)