Sněmovní tisk 471
Doh. mezi ČR a Jersey o výměně inf. v daň. záležitostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 471/0 dne 16. 9. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 9. 2011 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 10. 2011 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 808).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 28. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 64, usnesení č. 993).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 8. 9. 2011 jako senátní tisk 175/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 175/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 11. 2011 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 175/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 439).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 5. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 51/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň, daňová kontrola, Normanské ostrovy, výměna informacíISP (příhlásit)