Sněmovní tisk 454
Doh. mezi ČR a Organiz. pro zákaz chem. zbraní o inspekcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 454/0 dne 23. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 748).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 454/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 82, usnesení č. 886).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 8. 2011 jako senátní tisk 171/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 11. 2011 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 171/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 424).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 4. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 19 pod číslem 36/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, chemická zbraň, kontrola zbrojení, NATO, Organizace pro zákaz chemických zbraní, vojenské vybavení, vojenský výcvik, zbraň hromadného ničeníISP (příhlásit)