Sněmovní tisk 449
Vl.n.z. o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 449/0 dne 18. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 706).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1., 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 449/3, který byl rozeslán 8. 2. 2012 v 7:24.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 214, usnesení č. 1049).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 302, dokument 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 3. 2012 a přijal usnesení č. 92 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako tisk 302/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 3. 2012 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 3. 2012 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 556).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 449/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 449/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 1110).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 201/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3Pavol Lukša00250-00322.doc (21 KB) / PDF (73 KB, 1 strana) 1. 12. 2011 v 11:15:06
67František Sivera00281-00359.doc (36 KB) / PDF (64 KB, 2 strany)
00281-00360.doc (21 KB) / PDF (50 KB, 1 strana)
 6. 12. 2011 v 10:44:09
724Kateřina Konečná00522-00749.doc (21 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 18. 1. 2012 v 21:09:39
926František Sivera00591-00834.doc (39 KB) / PDF (73 KB, 3 strany)
00591-00835.doc (21 KB) / PDF (50 KB, 1 strana)
 31. 1. 2012 v 10:00:16
927Kateřina Konečná00592-00836.doc (11 KB) / PDF (52 KB, 1 strana)
00592-00837.doc (15 KB) / PDF (55 KB, 2 strany)
 31. 1. 2012 v 10:31:41
948Ladislav Šincl00613-00862.doc (54 KB) / PDF (104 KB, 6 stran) 31. 1. 2012 v 16:13:42
955Karel Šidlo00620-00868.doc (26 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 31. 1. 2012 v 18:23:40
961Ladislav Šincl00621-00869.doc (50 KB) / PDF (102 KB, 6 stran) 1. 2. 2012 v 07:30:30
1044František Sivera00662-00925.doc (43 KB) / PDF (76 KB, 4 strany) 7. 2. 2012 v 12:44:38
1045Jan Bureš00663-00926.doc (26 KB) / PDF (77 KB, 2 strany)
00663-00927.doc (25 KB) / PDF (67 KB, 2 strany)
 7. 2. 2012 v 13:54:26
1052Tomáš Chalupa00670-00933.doc (87 KB) / PDF (103 KB, 6 stran) 7. 2. 2012 v 14:28:43
1053Tomáš Chalupa00671-00934.doc (45 KB) / PDF (86 KB, 1 strana) 7. 2. 2012 v 14:31:36


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, domácnost, obec, ochrana životního prostředí, rodinný dům, sledování životního prostředí, spalovací plyny, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (53)ISP (příhlásit)