Sněmovní tisk 419
1. doplněk plánu voj. cvičení AČR se zahraničními partnery

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 7. 2011 jako tisk 419/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 7. 2011 (usnesení č. 150). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 755).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 30. 6. 2011 jako senátní tisk 150/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 150/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (příhlásit)