Sněmovní tisk 418
Prot. o trvale udržitelném obhospodařování lesů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 418/0 dne 19. 7. 2011.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 744).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 74, usnesení č. 878).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 6. 2011 jako senátní tisk 151/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 151/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 151/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 398).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 6. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 35/2014 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chráněné území, ochrana krajiny, trvale udržitelný rozvoj, udržitelné lesní hospodářství, země střední a východní EvropyISP (příhlásit)