Sněmovní tisk 368
Doh. mezi ČR a vl. Argentinské rep. o leteckých službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 368/0 dne 3. 6. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 6. 2011 (usnesení č. 141). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 734).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 368/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 872).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 5. 2011 jako senátní tisk 110/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 110/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 9. 2011 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 110/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 362).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.Deskriptory EUROVOCu: Argentina, Česká republika, letecká doprava, letecký provozISP (příhlásit)