Sněmovní tisk 315
Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 315/0 dne 12. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 473).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 315/2, který byl rozeslán 30. 8. 2011 v 19:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 50, usnesení č. 664).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 180, dokument 180/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 9. 2011 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 180/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 338).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 315/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 315/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3., 6. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 337, usnesení č. 825).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 6. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 128 pod číslem 364/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, podpora v nezaměstnanosti, pojistný nárok, pracovní nezpůsobilost, rodičovský příspěvek, sociální dávky, sociální služby, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (17):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád315/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení315/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti315/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře315/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění315/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců315/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)315/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)315/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze315/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)315/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti315/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách315/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi315/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění315/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce315/0
206/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony315/0
362/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010315/0


ISP (příhlásit)