Sněmovní tisk 283
Novela z. - soudní řád správní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 15. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: Martínek M., Línek R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 283/0 dne 15. 3. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 3. 2011. Vláda zaslala stanovisko 13. 4. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2011 jako tisk 283/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád soudní správní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: soudní řízení, správní právo, správní řízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)