Sněmovní tisk 26
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 7. 2009. Návrh zákona rozeslán dne 21. 7. 2009 senátorům jako tisk 150/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako tisk 150/1 (doporučuje Senátu odročit).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 331, které bylo rozdáno jako tisk 150/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 277).
  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát projednávání návrhu odročil (usnesení č. 331).
  Návrh projednán dne 18. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 423).
  Návrh projednán dne 24. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 536).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 9. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Korytář Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 22. 7. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 26/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 98).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 26/4, který byl rozeslán 15. 12. 2010 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 87, usnesení č. 296).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 50, dokument 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová), Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 3. 2011 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2011 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 50/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 3. 2011 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 50/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2011 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 160).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 3. 2011 poslancům jako tisk 26/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 3. 2011 poslancům jako tisk 26/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 90, usnesení č. 468).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 5. 2011.

Zákon vyhlášen 25. 5. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 133/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Vozidla silniční
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, pravidla silničního provozu, silniční doprava, silniční provoz, správní delikt

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)