Usnesení PS č. 98

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení (24. září 2010)

Související sněmovní tisky

26 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
ISP (příhlásit)