Sněmovní tisk 212
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 14. 9. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 14. 9. 2010 senátorům jako tisk 331/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 9. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Jaromír Jermář).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 10. 2010 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 331/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 9. 2010 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 563).
  Návrh projednán dne 9. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 59).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: Chládek M., Šebek K..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 212/0 dne 29. 12. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 212/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Mgr. Vlasta Bohdalová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 2. 2011 na 13. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 4. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 93, usnesení č. 298).Hesla věcného rejstříku: Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: školská legislativa, střední vzdělání, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)