Sněmovní tisk 211
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 2. 9. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 3. 9. 2010 senátorům jako tisk 328/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 9. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 328/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 11. 2010 a přijal usnesení č. 383, které bylo rozdáno jako tisk 328/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 9. 2010 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 564).
  Návrh projednán dne 9. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 58).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: Hajda J., Pakosta P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 211/0 dne 29. 12. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 211/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 307).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 211/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 211/3, který byl rozeslán 10. 6. 2011 v 15:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 560).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 141, dokument 141/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 141/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 141/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 300).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 254/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární, Restituce, Vztahy vlastnické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: odškodnění, parcela, převod vlastnictví, soudní řízení, systém vlastnictví půdy, vlastnictví, zemědělec, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)