Sněmovní tisk 190
Prot. a Doh. mezi ČR a vládou Státu Kuvajt o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 190/0 dne 21. 12. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 1. 2011 (usnesení č. 69). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 328).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 190/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 448).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 26. 11. 2010 jako senátní tisk 2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 1. 2011 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 3. 2011 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 2/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2011 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 139).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 10. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 29 pod číslem 44/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kuvajt, letecká dopravaISP (příhlásit)