Sněmovní tisk 171
Návrh na přístup k prohlášení o využívání nosných raket

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 15. 11. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 211).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 171/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 355).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 8. 11. 2010 jako senátní tisk 369/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 11. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2011 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 369/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 116).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 7. 4. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 8. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 42/2016 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská kosmická agentura, kosmická loď, kosmická přeprava, nosná raketaISP (příhlásit)