Sněmovní tisk 138
Novela z. o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 138/0 dne 15. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 311).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 138/3, který byl rozeslán 15. 6. 2011 v 17:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 611).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 127, dokument 127/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha), Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 74 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 42 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 127/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 127/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 7. 2011 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 127/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 290).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 138/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 138/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 21, usnesení č. 670).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 9. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 9. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2011.

Zákon vyhlášen 14. 10. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 300/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Loterie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, herna, povolení k prodeji, právní předpisy místní správy

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)