Organizační výbor
Usnesení č. 32 (14. října 2010)

Související sněmovní tisky

88 Novela z. o civilním letectví

90 Novela z. o ochraně ovzduší

114 Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2009

115 Novela z. o spotřebních daních

116 Novela z. o stavebním spoření

119 Novela z. o dani z nemovitostí

120 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

121 2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2010

123 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009

124 Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

125 Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010

126 Sml.mezi ČR a vl. Černé Hory o výměně a ochr. utaj.informací

127 Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací

128 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herc.o výměně a ochr. utaj. informací

129 Novela z. o dani z přidané hodnoty

130 Novela z. o daních z příjmů

131 N.z. o Úřadu práce České republiky

132 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2011 a 2012

133 Novela z. o platu představitelů státní moci

134 Novela celního zákona

135 Novela z. o pozemních komunikacích

136 Novela z. o dráhách

137 Rozpočet SFDI na rok 2011

138 Novela z. o loteriích

139 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

145 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
ISP (příhlásit)