Sněmovní tisk 1053
Prot. o předcházení, potlač. a trestání obchodování s lidmi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1053/0 dne 29. 5. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Jan Florián a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2013 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1715).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 5. 2013 jako senátní tisk 109/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 6. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 7. 2013 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 109/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 7. 2013 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 109/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní úmluva, obchodování s lidmi, organizovaný zločin, trestná činnost, trestný čin proti osobámISP (příhlásit)