Sněmovní tisk 103
Střednědobé výdajové rámce na léta 2012 a 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 9. 2010 jako tisk 103/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 10. 2010 (usnesení č. 28). Zpravodajem určen Ing. Pavel Suchánek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 2. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 103/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 196, usnesení č. 235).Související tisk: 102 (Vl. n. z. o státním rozpočtu ČR na rok 2011).


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočet, státní výdaje, střednědobé financováníISP (příhlásit)