Organizační výbor
Usnesení č. 28 (7. října 2010)

Související sněmovní tisky

75 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009

78 Novela z. o spotřebitelském úvěru

79 N.z. o přiznání k registrovanému majetku

80 Novela z. o vysokých školách

96 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2010

98 Novela z. v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků

103 Střednědobé výdajové rámce na léta 2012 a 2013

105 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou

107 Novela z. o hornické činnosti

108 Prot. o změně Doh. mezi státy ES a USA o letecké dopravě

109 Prot. o perzistentních organických polutantech

110 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011
ISP (příhlásit)