Sněmovní tisk 1020
Novela z. - tiskový zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Viktor Paggio, Jaroslava Wenigerová, Dagmar Navrátilová, Miroslava Němcová, Ivan Ohlídal, Vítězslav Jandák) předložila sněmovně návrh zákona 14. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Paggio V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1020/0 dne 16. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 17. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2013 jako tisk 1020/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Informovanost, Tisk
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronické publikování, elektronický dokument, mateřský jazyk, povinný výtisk, publikace, reprodukování, tisk

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
37/1995novelizujeZákon o neperiodických publikacích1020/0
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)1020/0


ISP (příhlásit)