Sněmovní tisk 970
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karolína Peake, Stanislav Polčák) předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: Peake K., Polčák S..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 970/0 dne 4. 4. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 4. 2013. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2013 jako tisk 970/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Nejvyšší kontrolní úřad
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, region, správní pravomoc, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)