Organizační výbor
Usnesení č. 376 (15. května 2013)

Související sněmovní tisky

969 Novela z. - Ústava ČR

970 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

972 Novela z. o státních svátcích

976 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob. chráněnými živočichy

979 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

1009 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2012

1010 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2012

1011 Zpr. o činnosti kontrol. rady GA ČR říjen 2012 - březen 2013

1013 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2012

1014 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci

1015 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2012

1017 Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
ISP (příhlásit)