Sněmovní tisk 921
Novela z. o výkonu vazby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. David Rath předložil sněmovně návrh zákona 21. 3. 2013.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 921/0 dne 22. 2. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2013 jako tisk 921/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Vězeňství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, odnětí svobody, vazba, vězeň, zadržení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)