Sněmovní tisk 868
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Michal Doktor předložil sněmovně návrh zákona 6. 12. 2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 7. 12. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 12. 2012 jako tisk 868/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1504). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 168, usnesení č. 1504).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 3. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 3. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2013.

Zákon vyhlášen 3. 4. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 80/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: církev, daň z majetku, daň z příjmů, daň z příjmů právnických osob, daňová úleva, obnos nepodléhající zdanění, odškodnění, převod vlastnictví, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)